• Een revolutionair en
  100% duurzaam initiatief

  Een initiatief van:
 • Een uniek project dat nog
  nergens ter wereld vertoond is

  Een initiatief van:
 • CO2-neutraal in alle opzichten

  Een initiatief van:

OVER GREENPOINT®

 

De Van Peperstraten Group lanceert het 100% duurzame totaalconcept Greenpoint®. Op logistieke knooppunten door heel Nederland ontwikkelen wij CO2-neutrale complexen die gekoppeld zijn aan duurzame tankstations met alternatieve brandstoffen.

Voor iedere Greenpoint®-locatie brengen we de mogelijkheden en wensen in de omgeving in kaart. Dit doen we in nauwe samenwerking met overheden, projectontwikkelaars, het bedrijfsleven en burgers. Vervolgens krijgt elke locatie een unieke combinatie van voorzieningen, bijvoorbeeld een hotel, restaurant, een casino of truckerscafé.

Elk Greenpoint® is weliswaar anders, maar het uitgangspunt is overal hetzelfde: volledig duurzaam.

 

 

Bekijk onze brochure online

HET GROENE NIEUWS

15.november.2016

VVD Kamer- en Statenleden onder indruk van vele innovatieve ontwikkelingen

Vorige week maandag 7 november jl. bracht een aantal VVD-kamerleden een bezoek aan Goeree-Overflakkee, waaronder Greenpoint.

 • 15.november.2016

  VVD Kamer- en Statenleden onder indruk van vele innovatieve ontwikkelingen

  De Kamerleden Barbara Visser, Mark Harbers, Foort van Oosten, Ronald van der Linde en stagiair Axel Vos en Statenlid Mirjam Nelisse waren aanwezig bij het werkbezoek.

  Lees hier het artikel van het Eilanden-Nieuws en hier het artikel in het Ons Eiland.

 • 25.oktober.2016

  GREENPOINT GROUP GENOMINEERD VOOR DE NATIONALE BUSINESS SUCCES AWARD 2016

  De Greenpoint Group is genomineerd voor De Nationale Business Succes Award 2016. Deze Award wordt sinds 2012 jaarlijks toegekend aan het beste bedrijf van Nederland. Op basis van een onafhankelijke selectieprocedure door de nominatiecommissie worden de beste bedrijven per branche voorgedragen als branchewinnaar. Greenpoint Group is de officiële branchewinnaar in de branche “Duurzame Tankstations”!

  Uit alle branchewinnaars kiest een onafhankelijke jury uiteindelijk welk Nederlands bedrijf of organisatie het meest opvallend en onderscheidend haar succes heeft weten te bereiken. Deze wint dan de De Nationale Business Succes Award 2016.

  Van fossiele brandstoffen naar duurzame mobiliteit
  Greenpoint Group uit Goeree-Overflakkee is de initiator van het Greenpoint concept en een vooraanstaande innovator in de Nederlandse energiesector. Greenpoint is zich heel bewust van de uitputting van fossiele brandstoffen en al jaren bezig met alternatieve energievoorzieningen die gebruik maakt van de zon, de wind en de eb-en vloedgetijden, maar ook van waterstof. Bekijk hier het interview met Tonnie van Peperstraten, directeur van de Greenpoint Group, over de strategie en drijfveren van Greenpoint.

 • 11.maart.2016

  GREENPOINT FUELS, ROLANDE EN VAN DEN BROEK OLIE OPENEN LNG EN DIESEL TANKPUNT IN VEGHEL

  Bij deze truckstop kan er naast diesel ook LNG (vloeibaar aardgas) en CNG (gecomprimeerd aardgas) getankt worden. Commissaris van de Koning Wim van de Donk nam de eerste LNG tankbeurt voor zijn rekening.

  Eerste tankbeurt door commissaris van de Koning Wim van de Donk
  Het tankstation aan de Doornhoek in Veghel is al enkele weken in gebruik maar werd afgelopen vrijdag officieel geopend door commissaris van de Koning Wim van de Donk. Hij benadrukte het belang van een sterke logistieke sector voor de provincie Brabant en zei dat “het geweldig is om te zien dat Brabantse bedrijven hierin ook visie tonen en het voortouw durven nemen. Dit is van cruciaal belang om de positie van Brabant als logistieke spil van Nederland én Europa verder uit te bouwen. De provincie draagt dit soort initiatieven van Brabantse ondernemers dan ook een warm hart toe”. Hij maakte graag van de gelegenheid gebruik om zelf een vrachtwagen met LNG af te tanken.

  Truckstop Veghel is een realisatie van Greenpoint Fuels uit Milheeze, Rolande LNG uit Tilburg en Van den Broek uit Veghel. Deze 3 Brabantse bedrijven zagen al snel het potentieel van LNG (en op termijn Bio-LNG) als alternatieve transportbrandstof en besloten om samen aan de Doornhoek in Veghel een tankstation te bouwen waar LNG, CNG en traditionele diesel kan getankt worden. Momenteel worden bij Truckstop Veghel reeds dagelijks zo’n 25 LNG-trucks afgetankt, de verwachting is dat dit tegen eind 2016 zal groeien naar 50 á 60 trucks per dag.

 • 16.februari.2016

  Rabobank stelt dat Liquid Natural Gas (LNG) booming is. Steeds vaker vindt deze energiedrager ook zijn weg in de transportsector. Zowel regelgeving als verladers verhogen de druk op transporteurs om te verduurzamen en LNG vergroot de mogelijkheden om aardgas, de schoonste fossiele brandstof, in te zetten in de transportsector.

  Rabobank ziet LNG als een brandstof met een groot potentieel, die een belangrijke schakel kan zijn in de verduurzaming van de transportsector. In deze thema-update gaat Rabobank in op de voor- en nadelen, mogelijkheden en beperkingen van LNG als brandstof voor goederenvervoer over de weg en de scheepvaart.

  Volgende zaken komen o.a. aan bod: wat is LNG, de rol van LNG als transportbrandstof, verladers eisen meer dan Euro 6, milieuvoordelen van LNG en investering business case van een vrachtwagen.

  U kunt de volledige Rabobank thema-update LNG hier downloaden.

 • 13.december.2015

  Goeree-Overflakkee met onder andere Greenpoint op het NOS journaal!

  NOS journaal

 • 12.december.2015

  Greenpoint wordt gepresenteerd op de Klimaattop!!!

  Lees hier verder…..

 • 02.april.2015

  De busconcessie tussen Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard is gewonnen door Connexxion!!

  Lees hier verder.

 • 02.maart.2015

  De waterstofauto van Toyota

  De doorbraak van de waterstofauto is al vele malen aangekondigd, maar Toyota is er nu eindelijk in geslaagd……..

  Lees hier meer.

 • 02.februari.2015

  Officiële aftrap evenementenzone Bavelse Berg

  BREDA – Aan de voet van de Bavelse Berg langs de A27 bij bedrijventerrein Minervum in Breda is donderdagmiddag in bittere kou de aftrap gegeven voor Evenementenzone Breda

  Lees hier meer.

 • 15.december.2014

  Boerenzonen vestigen hun hoop op de doorbraak van waterstof

  Lees hier verder

 • 11.december.2014

  Bouw waterstoftankstation Greenpoint Oude-Tonge

  Lees hier verder

 • 13.november.2014

  Waterstofbussen

  Lees hier verder.

 • 23.oktober.2014

  Enkele kavels beschikbaar #Greenpoint Breda

  Plattegrond Bavelse Berg 

 • 05.september.2014

  Gemeente van de toekomst

  In het Financieele dagblad van vrijdag 5 september jl. Wordt  het artikel ‘Dubbel duurzaam op Goeree-Overflakkee’ vermeld. Hierin verteld Wethouder Arend-Jan van der Vlugt en Tonnie van Peperstraten over de duurzaamheid op Goeree-Overflakkee.

  Lees hier meer.

 • 25.augustusus.2014

  Toyota verwacht dat waterstof na 2020 net zo gebruikelijk is als hybridetechniek vandaag.

  Toyota toekomst

 • 22.augustusus.2014

  Persbericht Het ondernemersbelang

  Het Ondernemersbelang

   

 • 21.augustusus.2014

  Akkerbouwer met eigen tankstations

  Artikel Boerderij

 • 14.juli.2014

  Primeur waterstofbus

   

  Waterstofbus

   

   

 • 12.juli.2014

  Werkbezoek Agnes Mulder

  Lees hier meer.

 • 25.april.2014

  Waterstofbussen

  De ingediende aanvraag voor twee waterstofbussen is goed gekeurd door de Provincie Zuid-Holland!! Deze bussen zullen gaan rijden tussen de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.

 • 08.april.2014

  Tractor op waterstof is productieklaar

  Uiteraard onderzoekt ook Van Peperstraten de mogelijkheden voor het inzetten van een LNG- en een waterstoftractor voor de werkzaamheden op het eigen landbouwbedrijf. Daarnaast is er contact met een afvalverwerkingsbedrijf om bij het ophalen van huishoudelijke afval trucks in te zetten die rijden op CNG en LNG.

   

 • 20.november.2013

  Alles wordt anders, de auto van morgen

  Lees hier het artikel verder.

   

 • 01.november.2013

  Balkenende bezocht Goeree-Overflakkee

  Bezoek prof. J.P. Balkenende

 • 21.september.2013

  Werkbezoek Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Carlos de Bourbon de Parme

   

  Werkbezoek_Prins_Carlos_de_Bourbon_de_Parme

 • 20.september.2013

  Werkbezoek Europarlementariër Lambert van Nistelrooij

  Tijdens het bezoek werd onder andere stil gestaan bij de visie van de gemeente om in 2020 energieneutraal te zijn, de energieke regio, duurzame visserij, greenpoint Zuid-Holland Zeeland, de geplande getijdecentrale en het testcentrum aan de Grevelingen. De heer Van Nistelrooij gaf aan onder de indruk te zijn van de professionele aanpak en de vele initiatieven die op Goeree-Overflakkee worden ontplooid.

Maar Wij
Gaan Voor
100%

Zonne-Energie

HET PROCES

Zonnepanelen op het dak van de bewaarschuur van de toekomst wekken energie op. Regenwater wordt slim opgevangen, gezuiverd en opgeslagen in een ondergronds bassin.

Alle elektrische apparatuur op het Greenpoint draait op zonne-energie. In de shop, in het restaurant en ook de oplaadpalen voor elektrische auto’s.

Windmolens

Waterstof is als buffer geschikt voor de opslag van elektrische energie. Beheerders van windparken bijvoorbeeld kunnen de opgewekte energie opslaan voor de momenten waarop de energievraag piekt.

Regenwater

Schema situatie van

gewassen besproeien
met minder
bestrijdingsmiddelen

de opslagloods koelen of
verwarmen met een warmtepomp op zonne-energie

auto’s en landbouwvoertuigen
reinigen zonder
kraanwater te verspillen

Waterstofproductie

Elektriciteit splitst watermoleculen waardoor waterstof en zuurstof ontstaat. In een verbrandingsmotor reageert waterstof met zuurstof waarop energie en water vrijkomen. Zuivere producten die het milieu niet belasten.

Waterstof levert elektriciteit voor elektromotoren of is brandstof voor verbrandingsmotoren.

Groene Stroom Voor
Alle 50.000 Huishoudens
op Schouwen-Duiveland
En Goeree-Overflakkee

Getijdencentrale

De provincies Zuid-Holland en Zeeland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duivenland onderzoeken de mogelijkheden voor een getijdencentrale.

Zo’n centrale levert genoeg groene stroom voor alle huishoudens op beide eilanden. Ook hier kan waterstof een uitstekende tijdelijke opslagplaats zijn voor deze duurzaam opgewekte energie.

Waar vindt u Greenpoint®?

Het revolutionaire duurzame initiatief Greenpoint® is vanwege het grote succes op diverse plaatsen in Nederland gerealiseerd of in uitvoering. Op de interactieve kaart hiernaast vindt u meer informatie over deze locaties.

 

Greenpoint® locaties gezocht

Inmiddels zoekt de Van Peperstraten Group door heel Nederland naar geschikte Greenpoint-locaties. Uitgebreid onderzoek naar verkeersstromen leert dat de ideale plaats voor een Greenpoint® veel vrachtverkeer combineert met de nabijheid van grote wijken en steden. Juist door alternatieve brandstoffen op deze drukke punten beschikbaar te maken kan het verkeer binnen en rond steden verduurzamen. In samenwerking met de lokale overheden wordt er een ontwikkelplan op maat gemaakt. Ziet u mogelijkheden voor een Greenpoint® in uw gemeente? Neem dan contact met ons op.

 

Greenpoint is een initiatief en onderdeel van de van Peperstraten Group
Tonisseweg 8
3255 LT Oude Tonge
Nederland

Telefoon: 0187 64 11 80
info@vanpeperstraten-greenpoint.nl
www.greenpointgroup.nl
Routebeschrijving

Meer info?

Bekijk de brochure online

Bekijk